oferta > pozostałe produkty >
Deflektor
Odbojnice typu DEFLEKTOR

W celu eliminacji lub ograniczeń takich niekorzystnych zjawisk jak ścieranie i niszczenie stalowych ścian koszy zasypowych oraz hałasu wywoływanego uderzeniami i przesuwaniem się materiału w przesypie, stosuje się ochronne płyty odbojowe z polimeru PU (rejon rozładunku) oraz wykładziny ślizgowe typu PU, PE (rejon zsuwni). Płyty odbojowe stosuje się także do ukierunkowania i profilowania strugi surowca w celu zapobiegania turbulencjom surowca i zjawisku wtórnego pylenia.

 

 System stosuje się w przesypach, kruszarkach, silosach wywrotnicach itp. Płyty odbojowe charakteryzują się zębatym profilem, o specjalnie dobranych kątach nachylenia, zapewniającym maksymalną żywotność płyty. Płyty odbojowe mocowane są w stalowej konstrukcji nośnej. Konstrukcja nośna posiada układ regulacji kąta natarcia surowca na powierzchnię „zębów” profilu płyty odbojowej.  Optymalny kąt  natarcia surowca na powierzchne „profili” zawarty jest w granicach 0˚ do 5˚ lub 90˚.

 

Charakterystyka:

 • Optymalnie chronią ściany koszy zasypowych przed ścieraniem i niszczeniem;
 • Obniżają koszty eksploatacji i dozoru;
 • Obniżają  hałas technologiczny nawet o 70%;
 • Proste  w  montażu;
 • Deflektory wykonane są z odpornego na ścieranie polimeru PU lub odpornej na ścieranie gumy;
 • Regulowana konstrukcja nośnej zawieszenia płyty odbojowej pozwala na regulację kąta uderzenia surowca na profil płyty i minimalizację działania sił ścierających;
 • Istnieje możliwość montowania płyt odbojowych o pożądanych kształtach i wymiarach;
 • Wykładziny i płyty odbojowe mogą pracować w temperaturze do 300 C;
 • Możliwość zastosowania specjalnej płyty odbojowej w strefie oddziaływania  separatora ferromagnetycznego;
 • Spełnia wymogi bezpieczeństwa określone w Dyrektywie  ATEX – 137 i ATEX-95;

 

Atesty:

 • Certyfikat bezpieczeństwa nr GM – 142/02  dla polimeru PU wydany przez WUG w Katowicach oraz nr B/1625/ 2006 dla  gumy wydany przez GIG w Katowicach.

Zgłoszenie patentowe RP nr.