oferta > pozostałe produkty >
System suchej mgły
System suchej mgły do tłumienia zapylania

System Suchej MGŁY – NITROLEN ( SSM - NITROLEN ) służy do tłumienia zapylenia za pomocą „suchej” mgły wodnej. Atomizery najnowszej generacji wytwarzają mgłę z cząsteczek wody o rozmiarach w zakresie od 1µm do 20µm. Tak rozdrobnione kropelki wody wykazują silną skłonność do wiązania cząsteczek pyłu.

 

W miarę wzrostu stopnia dyspersji kropel wody zwiększa się ich powinowactwo powierzchniowe z pyłem. Wraz ze wzrostem liczby mikrocząstek wody w jednostce objętości mgły wodnej rośnie skuteczność „wiązania” pyłu. W efekcie końcowym powoduje to spadek zużycia wody w stosunku do ilości „wiązanego” pyłu. Oznacza to, że przy niskim zużyciu wody skuteczność systemu „suchej MGŁY” – NITROLEN  jest bardzo wysoka.

 

Przy zastosowaniu w transporcie biomasy uzyskuje się zużycie wody poniżej 1 litra wody na 1 tonę transportowanego surowca. Zastosowanie systemu SSM – Nitrolen powoduje niewielki dodatkowy wzrost nawilżenia pyłu, wynoszący poniżej 0.1% wilgotności w stosunku do wilgotności pierwotnej. Unika się w ten sposób niekorzystnych zjawisk takich jak powstawanie błota i osadów pyłu na podłodze, ścianach, powierzchniach maszyn i urządzeń spowodowanych najczęściej nadmierna wilgotnością pyłu.

 

System SSM – NITROLEN stosuje się w instalacjach „zamkniętych” np.: przesypy, kruszarki, wywrotnice, młyny, przesiewacze, oraz w przestrzeniach otwartych np.: hale produkcyjne, bunkry, hałdy, strefy załadunkowe ciężarówek i wagonów.

 

Charakterystyka:

  • Bardzo wysoka skuteczność tłumienia zapylenia;
  • Małe zużycie wody średnio na dysze ok. 1.5 ÷ 6 l/h przy nadciśnieniu ok. 0.3 ÷ 0.5 MPa;
  • Małe zużycie sprężonego powietrza średnio na pojedynczą dysze ok. 3.5 ÷ 5 Nm3/h w  zakresie nadciśnienia 2 ÷ 4 atm;
  • Niskie koszty instalacji;
  • Poprawa warunków na stanowiskach pracy BHP;
  • Zwiększenie bezpieczeństwa warunków przeciwpożarowych i zmniejsza zagrożenie wybuchu (zgodnie z Dyrektywa ATEX - 2007,Dz.U.Nr121 poz 836);
  • Przeciwdziała emisji pyłu;


Zastosowanie Systemu Mgły Suchej – NITROLEN w zasadniczy sposób  może ograniczyć stan zagrożenia wybuchowego urządzeń i pomieszczeń.
System ten może być wykorzystywany jako jeden ze sposobów zapobiegania
 i ograniczanie tworzenia się atmosfer wybuchowych w instalacjach
 i w pomieszczeniach określonych w następujących przepisach RP i UE.