oferta > urządzenia naprowadzające taśmę >
TS i TS-XHD
Rolka samocentrująca taśmę przenośnika : typu TS – Standard;
typ TS – XHD (warunki ciężkie);

Urządzenie stosuje się w celu przeciwdziałaniu zbiegania taśmy dolnej w kierunku bocznym. Urządzenie stosuje się w przenośnikach jednokierunkowych i rewersyjnych.


Rolka samocentrująca zbudowana jest ze stalowej tulei, wewnątrz której zamocowane jest łożysko wahliwe. Łożysko osadzone jest na osi, której końce umieszczono we wspornikach wyposażonych w ograniczniki nadmiernego wychylania (w momencie nierównowagi obciążenia taśmy przenośnika).


Specjalny układ uszczelniający chroni łożysko przed wpływem pyłu i wilgoci.
Łożysko zabudowane jest w amortyzatorze zapewniającym tłumienie drgań mechanicznych wywołanych ruchem taśmy.


Stalowa tuleja rolki na zewnątrz pokryta jest specjalną, trudnościeralną i niepalną masą kauczukową, z odpowiednio wyprofilowanym  protektorem (bieżnikiem). Protektor zwiększa dynamikę reakcji rolki na boczne przesunięcia taśmy, poprawiając tym samym efektywność działania rolki.


Protektor na zewnętrznej powierzchni rolki, zabezpieczenie  antykorozyjne i układ uszczelniający łożysko zapewniają wieloletnie funkcjonowanie rolki. Zewnętrzna wykładzina rolki ( z protektorem) posiada certyfikat bezpieczeństwa zgodny z Dyrektywą  ATEX – 95.


W zasadzie działania rolki wykorzystuje się zjawisko odkształcenia postaciowego przez siły tarcia pomiędzy rolką i taśmą. W przypadku wychylenia rolki, tj. naruszenia stanu równowagi układu wahliwego rolki, spowodowanego przesunięciem i pewną zmianą kierunku wypadkowej sił oddziaływujących na taśmę , wymienione siły tarcia odkształcenia postaciowego „reagują” i działają w kierunku przywrócenia równowagi.


Właściwy bieg taśmy
Jeżeli taśma biegnie prosto i centralnie w osi wzdłużnej przenośnika występuje równomierny nacisk taśmy na końce rolki, a urządzenie pracuje jako dolny krążnik podtrzymujący biegnącą taśmę.


Stan nierównowagi rolki
Takie czynniki jak; ładowanie materiału poza centrum taśmy, brak współosiowości bębna napędowego i bębna  zwrotnego (w osi wzdłużnej przenośnika) , uszkodzenia i odkształcenia konstrukcji nośnej przenośnika, mogą powodować boczne przesunięcia taśmy. Gdy taśma przesuwa się na jedną stronę przenośnika, następuje  przesunięcie jej środka ciężkości co powoduje zachwianie równowagi rolki. Jedna jej strona przemieszcza się przestrzenie w dół i w przód  (w stronę, w którą taśma się przesunęła), a druga strona odpowiednio, w kierunku przeciwnym, to znaczy w górę i w tył.


Samoczynna korekta
W stanie braku równowagi układu wahliwego rolki następuje intensywne oddziaływanie
sił tarcia  odkształcenia postaciowego na „żebrach” protektora w kierunku przeciwnym do przesunięcia taśmy. Proces charakteryzuje się „ciągnięciem” taśmy we właściwe, centralne położenie.

 

Powrót rolki do stanu równowagi
Proces ten trwa do momentu, w którym środek ciężkości taśmy znajdzie się w osi symetrii rolki, to znaczy wyrównany zostanie ciężar po obu stronach rolki. Oś taśmy znajduje się
wtedy w osi przenośnika.

 

Charakterystyka:

 • Samoczynne naprowadzanie i utrzymanie taśmy w osi przenośnika;
 • Ochrona taśmy przed zniszczeniem jej krawędzi;
 • Zapobieganie uszkodzeniom taśmy i przestojom;
 • Wydłużenie żywotności taśmy;
 • Zastosowanie do przenośników jednokierunkowych i rewersyjnych;
 • Prosta obsługa;
 • Specjalny profil protektora zwiększa współczynnik tarcia i skuteczność naprowadzania taśmy;
 • Układ zawieszenia montażowego rolki umożliwia  jej wyważenie w odniesieniu do poziomu konstrukcji nośnej przenośnika i zapewnia prostą wymianę rolki pod taśmą;
 • Zabezpieczenie antykorozyjne – cynkowanie ogniowe;
 • Urządzenia spełnia wymogi bezpieczeństwa określone w Dyrektywie
  ATEX 137 i ATEX 95;


Zasada montażu:

Rolki samocentrujące instalowane są w strefie powrotnego biegu taśmy, tam gdzie taśma nie jest obciążona materiałem i przez to mniej napięta, oraz swobodnie leży na rolkach nośnych. W takim miejscu działanie rolki na taśmę będzie najbardziej skuteczne.


Rolka samocentrująca montowana jest pod dolną taśmą w odległości 6 do 8 krotnej szerokości taśmy od bębna zwrotnego.


Na przenośnikach rewersyjnych montuje się po jednej rolce przed każdym bębnem.
Na przenośnikach długich (powyżej 300 metrów),na przenosnikach posiadających „pętlę” napinającą, na przenośnikach  z „przełamaniem” i częścią skośną, lub przy występowaniu poważnych problemów z transportem, koniecznym może się okazać  zastosowanie dodatkowych rolek samocentrujących.


Urządzenia te powinny być zainstalowane w odległości od 6 do 9 metrów przed miejscem, w którym taśma schodzi w bok z właściwego toru ruchu.


Wraz  ze wzrostem szerokości taśmy, zwiększa się długość „drogi” naprowadzania taśmy przez rolkę centrującą do właściwego jej położenia.


Przy taśmie szerszej niż 1600 mm lub w przypadku regularnych kłopotów z poprawnym prowadzeniem taśmy, wprowadza się drugą, wspomagającą rolkę, montowaną w odległości od 9 do 12 metrów od pierwszej.


Rolka funkcjonuje w sposób ciągły pod wpływem zmian sił oddziaływania taśmy.
Taśma przesuwa się po powierzchni bocznej rolki. W związku z tym usytuowanie
rolki powinno być dobrane w taki sposób, aby górna krawędź jej powierzchni bocznej znalazła się na poziomie powierzchni bocznej sąsiednich krążników lub nieznacznie powyżej (ok. 12 mm). Takie usytuowanie rolki sprawi, że siła nacisku taśmy na rolkę będzie odpowiednia do korygowania biegu taśmy.


Minimalny dystans pomiędzy rolką centrującą, a najbliższymi krążnikami podtrzymującymi taśmę po obu stronach rolki, powinien wynosić nie mniej niż  2,8 m. Warunek ten jest konieczny ze względu na uzyskanie niezbędnego nacisku taśmy na rolkę. Maksymalne obciążenie taśmy na rolkę nie powinno przekraczać 300 kg.


Atesty:

 • Atest bezpieczeństwa nr B/1625/2006 dla protektora rolki wydany przez GIG w Katowicach;
 • Certyfikat bezpieczeństwa wyrobu  AT-097/2001 wydany przez GIG w Katowicach do bezpiecznego stosowania w przenośnikach taśmowych w pomieszczeniach i w podziemnych zakładach górniczych z niebezpieczeństwem  wybuchu metanu o stopniu „a”, „b” i „c”;
 • Patent RP nr 181305;