Home »
o firmie

 

 

 

O firmie

Zakład Badawczo - Wdrożeniowy Techniki Cieplnej NITROLEN we Wrocławiu powstał
w 1993 roku. Nazwę naszej firmy przyjęto od nazwy preparatu ”NITROLEN” służącego
do chemicznego oczyszczania powierzchni ogrzewalnych kotłów energetycznych.


Technologię produkcji tego preparatu opracował dr inż. T. Szkred i opatentował ją w Urzędzie Patentowym Unii Europejskiej pod nr PCT/ EP-93/ 000881 z dnia 13.04.1993r.


Preparat był produkowany i wdrażany do stosowania w energetyce przemysłowej przez firmy H + W Engineering i ITCiMP Politechniki Wrocławskiej. Różne jego odmiany (w tej technologii) są do tej pory produkowane i sprzedawane w Polsce.


Zakład specjalizuje się w kompleksowym projektowaniu, wykonaniu i dostawach urządzeń
czyszczących i naprowadzających taśmę w przenośnikach do transportu bliskiego.

 

Istotną częścią działalności zakładu jest projektowanie i wykonywanie instalacji związanych
z ograniczeniem zapylenia podczas transportu (zwłaszcza biomasy), a także ich zabezpieczeń anty wybuchowych.


Celem naszej firmy jest kompleksowe, kompetentne i optymalne zaspokojenie Państwa potrzeb. Jesteśmy firmą popierającą i ceniącą rozwój polskiej technologii i myśli technicznej. Nasze produkty, to polska myśl techniczna, chroniona wieloma patentami i nawiązująca do najlepszych rozwiązań światowych, oraz w całości, polska produkcja.
Współpracujemy z zespołem ludzi środowiska naukowo - technicznego Politechniki Wrocławskiej.

 

Ich wieloletnie doświadczenie w kontaktach z przemysłem, gwarantuje efektywną pomoc
w rozwiązaniach wszelkich specjalistycznych problemów w zakresie transportu bliskiego.
Nasze rozwiązania techniczne i technologiczne wdrażaliśmy w różnych gałęziach przemysłu (energetyka, górnictwo) w Polsce i za granicami kraju np. w Niemczech (Elektrownia GKM  Mannheim), w Serbii (kopalnie KWB - Kolubara, KWB – Drmno).


Jesteśmy firmą popierającą i ceniącą rozwój myśli oraz technologii krajowej, a produkty nasze  są dziełem w całości polskim, chronionym wieloma patentami i nawiązującym do najlepszych rozwiązań stosowanych w nowoczesnej światowej produkcji.